zobacz więcej

Polecamy

Nasi Partnerzy

Stylowe łóżka z drewna naturalnego

 

sprawdź

Zapytaj nas:

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt:

 

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>

Anna Grochala prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GROSCH CENTER ANNA GROCHALA w Mikołowie

informuję, iż wprowadzona do obrotu zabawka huśtawka dziecięca SWING nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na brak wymaganej wytrzymałości

mechanicznej w związku ze stwierdzonymi wadami konstrukcyjnymi: zaniżoną średnicę lin, niedostateczną wytrzymałością statyczną

w związku ze zniszczeniem zespołu huśtawkowego, nieprawidłową wysokością poziomej części drążka zabezpieczającego nad siedziskiem,

brakiem wstępnego złączenia złączek zawieszenia ze środkami zawieszenia, zastosowaniem niewłaściwego systemu montażu (węzłów),

co stwarza ryzyko urazu lub obrażeń fizycznych w trakcie użytkowania zabawki.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.